İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ - ANKARA ZER ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İçeriğe git

Ana menü:

HİZMETLERİMİZ


İŞVERENLER 6331 SAYILI İŞKANUNUN da "MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin
önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun
iyileştirilmesi i
çin çalışmalar yapar." vurgusunu yaparken  15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ile de bunun nasıl ve ne şekilde olacağının esaslarını belirlemiştir.


TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE EĞİTİM PERİYOTLARI

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.


TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE EĞİTİM SÜRELERİ

Çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat
,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat


EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konular
ı
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

KONULARINDA UZMAN KADROMUZLA EĞİTİMLER
YERİNDE VEYA FİRMAMIZDA VERİLİR.
EĞİTİM SONUNDA
EĞİTİME KATILANLARA
"İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ"
DÜZENLENEREK  TESLİM EDİLİR.


COPYRİGHT ( C ) 2017  ZER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DANIŞMANLIĞI TEKNİK ÖLÇÜM LABARATUVARI EĞİTİM
MÜHENDİSLİK  HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
WEB MASTER: FATİH MEHMET CANSIZ                                                                                                       
İçeriğe dön | Ana menüye dön