ANKARA ZER ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ - ANKARA ZER ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İçeriğe git

Ana menü:

ZER OSGB ( ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ )

ZER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI TEKNİK ÖLÇÜM LABORATUVARI EĞİTİM  MÜH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  2013 yılında kurulmuştur. 

Zer Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi  , 2014 yılında  " Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı " tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yetkilendirilmiş bir kurumdur.

Amacımız ; 4857 sayılı is kanununun ilgili maddeleri ve 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve günümüze değin çıkan ilgili yönetmelikler doğrultusunda Proaktif (önleyici ) yaklaşımlarla siz işverenleri , çalışanları ve milli servetin korunması amacına yönelik işyeri çalışma koşullarınızı düzenliyoruz.

Sağlık gözetimleri ile de ve tıbbi destek konularında sizlere profesyonel hizmet vermekteyiz. 

  
 • Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) istihdamı,
 • Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Hizmet Verilmesi,  

 • Risk Analizlerinin Yapılması,

 • Çalışanlara Oryantasyon, Çevre, İSG Bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin Verilmesi,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması,

 • Özlük Dosyalarının Kontrol Edilmesi ve Eksik Evrakların Hazırlanması,

 • Çalışanlara Yaptıkları İşe Uygun Sağlık Raporlarının Verilmesi,

 • Çalışanların Yaptıkları İşle İlgili KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kullanımının Denetlenmesi,

 • Acil Durum Müdahale Planları Yapılması, 

 • Acil Durum Müdahale Ekipleri Oluşturulması,
 • Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi,


ZER OSGB ; işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludur.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
ZER ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
ZER ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
GÜNCEL İŞ GÜVENLİĞİ HABERLERİZER ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
HİZMET TALEP FORMU


 Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli

 İş Güvenliği Hizmetleri
 İşyeri Hekimliği Hizmetleri
 Sağlık Personeli Hizmetleri
 Risk Değerlendirme Analizleri
 Acil Durum Planları
 İş güvenliği Eğitimleri

YETKİ BELGEMİZ
ZER ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
<
 
>
ANKARA HAVA DURUMU
COPYRİGHT ( C ) 2017  ZER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DANIŞMANLIĞI TEKNİK ÖLÇÜM LABARATUVARI EĞİTİM
MÜHENDİSLİK  HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
WEB MASTER: FATİH MEHMET CANSIZ                                                                                                       
İçeriğe dön | Ana menüye dön